แนวทางรักษาความปลอดภัย
แนวทางรักษาความปลอดภัย
แนวทางรักษาความปลอดภัย-1 ดาวโหลดเอกสาร
แนวทางรักษาความปลอดภัย-2 ดาวโหลดเอกสาร
แนวทางรักษาความปลอดภัย-3 ดาวโหลดเอกสาร
แนวทางรักษาความปลอดภัย-4 ดาวโหลดเอกสาร
ประกาศ แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาปลอดภัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 155.89 KB
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการสถานศึกษาปลอดภัย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.57 MB
ประกาศ นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 83.21 KB