คณะครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง การขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 01 มิ.ย. 64
ประกาศเรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการ วิชาเอกบัญชี 14 ธ.ค. 63
ประกาศเรื่องประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกบัญชี 08 ธ.ค. 63
ประกาศเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 30 พ.ย. 63
ประกาศเรื่อง ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์เบรลล์ 14 พ.ย. 63
ประกาศเรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์เบรลล์ 09 พ.ย. 63
ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์เบรลล์ 03 พ.ย. 63
ประกาศเรื่อง ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 19 ต.ค. 63
รายงานการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตรสำหรับเด็กพิการของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง พุทธศักราช 2562
ภาพกิจกรรมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง
กิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจครูประจำอำเภอในการดำเนินงานโครงการปรับบ้านฯ ปีงบประมาณ 2564
การประชุมสัมมนาวิเคราะห์นโยบายและความต้องการกำหนดทิศทางประเด็นวิจัย
กิจกรรมตามโครงการพัฒนาห้องเรียนเชิงบวก (Positve Classroom)
การตรวจสอบคุณสมบัติเด็กพิการที่ขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2564
กิจกรรมการนำเสนอผลงานรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)
การประชุมคณะกรรมการจัดทำ best practice สถานศึกษา


กิจกรรมเด่น
ห้องเรียนอาชีพ
ข่าวการศึกษา
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาฯ ไตรมาสที่ 1(ต.ค.63-ธ.ค.63) 08 ม.ค. 64
ประกาศเรื่องการขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ 27 ต.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาฯ ไตรมาสที่ 4(ก.ค.63-ก.ย.63) 20 ต.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาฯ ไตรมาสที่ 3(เม.ย.63-มิ.ย.63) 17 ก.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาฯ ไตรมาสที่ 2(ม.ค.63-มี.ค.63) 10 เม.ย. 63
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักครู ๘ หน่วยฯ 16 มี.ค. 63
ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 14 ก.พ. 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาฯ ไตรมาสที่ 1(ต.ค.62-ธ.ค.62 27 ม.ค. 63
การเผยแพร่งบทดลองของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง
รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2564 08 ก.ค. 64
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2564 14 มิ.ย. 64
รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2564 07 พ.ค. 64
รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2564 19 เม.ย. 64
รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 23 มี.ค. 64
รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2564 02 มี.ค. 64
รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2563 08 ม.ค. 64
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 07 ธ.ค. 63
e-portfolio & learning
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/10/2015
ปรับปรุง 27/07/2021
สถิติผู้เข้าชม 826822
Page Views 1186563
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สารสนเทศแผนที่บ้านนักเรียน